Naar de sterren kijken!
Als je dan toch op zolder gaat slapen
is het heerlijk als je in bed naar de sterren kunt kijken!
1 opmerking: